ارائه کارآمدترین و بروزترین راهکارهای حوزه منابع انسانی متناسب با نیاز تمام سازمان ها در صنعت پایین دستی نفت و گاز  و در بستر تحولات کسب و کار می باشد. دستیابی به اهداف سرآمد با بهره گیری از توانمندی مجرب ترین متخصصان، اساتید و صاحب نظران حوزه منابع انسانی و روابط کار و بومی سازی روزآمد ترین مباحث بین المللی منابع انسانی محقق شده است. راهکارهای مذکور در سه بخش آموزش، مشاوره و اجرا و یا تلفیق موارد مذکور ارائه می گردد

برگزاری دوره های آموزشی:

تکنیک های جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، تجزیه وتحلیل مشاغل و کارسنجی، نیاز سنجی آموزشی، قانون کار و تامین اجتماعی در مدیریت منابع انسانی، جانشین پروری، مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM، مصاحبه استخدامی و دوره تربیت کارشناس حرفه ای منابع انسانی.

دوره های قانون کار و تامین اجتماعی: آشنایی با مفاهیم روابط کار، قرارداد در قانون کار، حقوق کار، دامنه شمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان، قانون تامین اجتماعی و قراردادهای پیمانکاری، بهبود روابط کار، کارگاه حل اختلاف، آئین دادرسی کار. دوره های طبقه بندی مشاغل: سیستم های حقوق و دستمزد منطبق با الزامات قانون کار، طبقه بندی مشاغل برای اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل، طبقه بندی مشاغل مبتنی بر مدل TTM.

دفاع در مراجع حل اختلاف

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن “روابط کار ” گفته می شود.

امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود (که تامین منابع مالی و مدیریت کلان سازمان است) درگیر فعالیت هایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمان های دیگری باشد که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست .

طبق تحقیقاتی که از سوی مرکز نوآوری پترو پالا صورت گرفته است ، منشاء بروز بخش قابل توجهی از اختلافات کارگری و کارفرمایی به عدم شفافیت یا ابهام در اقدامات بدو استخدام ( مستند سازی ) معطوف میشود ، و متاسفانه بیش از یک چهارم این اختلافات نیز در مراجع حل اختلاف منجر به محکومیت کارفرمایان میشوند . در حالیکه با مستند سازی و شفاف نمودن تعهدات و انتظارات متقابل این امکان وجود دارد که از ایجاد بسیاری از اختلافات احتمالی بین کارکنان و کارفرمایان جلوگیری گردد