تیم پترو پالاتوس

تیم پترو پالاتوس از نیروهای متخصص، خلاق و جوان تشکیل شده است.

دکتر محمد پارسا سهرابی
دکتر محمد پارسا سهرابیمدیر عامل
بنیان گذار مرکز نوآوری و شتابدهنده پترو پالاتوس
مارال احمدی
مارال احمدیعضو تیم R&D
ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
نیلوفر زند
نیلوفر زندعضو تیم R&D
دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پریسا شفیعی ثابت
پریسا شفیعی ثابتعضو تیم R&D
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران
معین ورکیانی
معین ورکیانیعضو تیم R&D
دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران
امیرعلی فراهانی
امیرعلی فراهانیعضو تیم R&D
کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
پرنیان مسعودی
پرنیان مسعودیعضو تیم R&D
کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت