چکیده

حضور ترکیبات گوگردی در سیالات هیدروکربنی و محصولات آن مشکلات متعددی نظیر خوردگی، مسمومیت کاتالیزورهای کارخانجات دریافت کننده محصولات گاز و مایع، مشکلات زیست‌محیطی، کاهش ارزش حرارتی و کاهش قیمت به وجود می‌آورند. با توجه به تحقیقات گسترده به منظور دستیابی به روش‌ها و فناوری‌های حذف یا کاهش این آلاینده‌ها تا حد مطلوب و مقرون به صرفه توسط بسیاری از مراکز تحقیقاتی، مطالعه حاضر با هدف دستیابی به کلیه اختراعات ثبت شده در این حوزه فناوری و تحلیل آن‌ها در سطح استراتژیک انجام شده است. نتایج تحلیل در بازه زمانی مورد مطالعه، حاکی و فرآیندهای گوگردزدایی بیولوژیک و در حوزه گوگردزدایی به حساب می‌آیند و روند نوآوری‌های این حوزه رو به افزایش است. نتایج این پژوهش نکات ارزشمندی از جهت‌گیری‌های پژوهشی در این حوزه را نمایان ساخته که می‌توان برای تمامی برنامه‌ریزان پژوهش و فناوری و همچنین پژوهشگران کشور در ارتباط با این فناوری مفید باشد.

مریم توکل مقدم، مریم رشتچی، الناز پاشایی، مرتضی رضاپور، فلورا شایق

دانلود PDF مقاله