چکیده

با توجه به بحران‌های محیط زیستی، تولید دی متیل اتر به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و همچنین دارا بودن ارزش حرارتی بالا، در صنعت کنونی اهمیت بسیاری دارد. در این بررسی فرآیند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول در حضور کاتالیزور تجاری HZMS-5، در برنامه HYSYS شبیه سازی شده است. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که هزینه‌های این فرآیند بیش‌تر مربوط به برج‌های تقطیر آن و در حدود 62 درصد از هزینه‌های مربوط به تجهیزات می‌باشد. از این رو در این مطالعه سعی شد ضمن برآوردهای اقتصادی این فرآیند و تخمین هزینه‌های مربوط به تجهیزات، هزینه‌های انرژی مورد نیاز و هزینه‌های عملیاتی، طراحی‌های جدیدی که تاکنون در خصوص کاهش این هزینه‌ها در برج‌های تقطیر صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.

علیرضا باغبان، علیرضا صمدی لمراسکی، محمد مهدی محمودزاده

دانلود PDF مقاله