چکیده

وجود گازهای کربن دی‌اکسید و هیدروژن سولفید در بسیاری از جریان‌ها و فرآیندها، خصوصا در جریان گازهای طبیعی، نامطلوب می‌باشد. بنابراین حذف این گازها یکی از مسائل مهم در سیستم‌ها می‌باشد. یکی از تکنیک‌های پر کاربرد در این زمینه استفاده از محلول‌های آمین است. اما استفاده از آمین‌ها نیز دارای معایبی می‌باشد. صرفنظر از نوع آمین، مشکلات عملیاتی مشابهی از جمله آلودگی‌های ناشی از آمین، اتلاف زیاد آمین در فرآیند، تشکیل کف و اغتشاش در فرآیند و خوردگی در فرآیند بروز می‌کند. بنابراین پیشنهاد و صنعتی سازی روش‌های جایگرین اهمیت پیدا می‌کند. از جمله این روش‌ها استفاده از محلول‌های یونی است که در چند سال اخیر انقلابی در مراکز تحقیقاتی و صنایع شیمیایی به پا کرده‌اند و به عنوان مواد شیمیایی پاک و سبز شناخته می‌شوند. در این پژوهش به بررسی و مطالعه شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از مایعات یونی (1-بوتیل 3-متیل ایمیدازولیوم تترافلوروبورات) پرداخته و میزان جذب اجزای ترش توسط این مایع یونی با محلول آمین مقایسه شد. همچنین تغییر پارامترهای دما، غلظت، دبی و فشار مایع یونی ورودی به برج جذب بر عملکرد آن و نیز در نتیجه تاثیر سایر قسمت‌های فرآیند بر برج جذب به علت تغییر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفت.

هومن صدیقی، مستانه حاجی‌پور، حمیدرضا مقدم‌زاده

دانلود PDF مقاله