اگر ایده استارتاپی دارید و به دنبال فضایی برای عملی کردن آن هستید به مجموعه پتروپالاتوس بپیوندین.

 

درخواست همکاری صاحب ایده استارتاپی

  • مشخصات رابط: