چکیده

مفهوم غشاهای شبکه آمیخته یعنی ترکیبی از نانوذارت جامد پخش شده درون ماتریس پلیمر که راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشاهای پلیمری در جداسازی گاز است. در این دیدگاه، با ترکیب خواص مناسب نانوذرات معدنی با خواص فاز آلی پلیمر، می‌توان به یک غشا جداسازی گاز با تراوایی و گزینش‌پذیری بالا، مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب و فرآیندپذیری مناسب دست یافت. در این مقاله‌ی مروری، به عوامل موثر بر کارایی غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز، انواع غشاهای شبکه آمیخته از لحاظ ساختار و روش تشخیص آن، انواع روش‌های ساخت غشاها، همچنین انواع نانوذرات معدنی متداول در ساخت غشاهای شبکه و نحوه تاثیر هرکدام بر عملکرد غشا، انواع مورفولوژی فصل مشترک پلیمر/ذره، مکانیسم‌های انتقال گاز درون غشاهای شبکه‌آمیخته، مهم‌ترین مدل‌های پیش‌بینی کننده عملکرد آن‌ها و در نهایت خط مشی آینده‌ی این دسته از غشاها، پرداخته شده و درباره آن‌ها بحث شده است.

ایمان خلیلی‌نژاد، علی کارگری، محمد مرفاوی

دانلود PDF مقاله