چکیده

اخیرا افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌های حاصل از احتراق سوخت‌های فسیلی تبدیل به مشکلات زیست محیطی در جهان شده است. طبق آمارهای موجود، حدود سه چهارم افزایش دی‌اکسید کربن به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی است. لذا جلوگیری از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به ویژه گاز دی‌اکسیدکرین، به دغدغه‌ای مهم در صنایع مبدل شده است. در سال‌های اخیر، فرآیندهای غشایی برای جایگزینی روش‌های متداول جداسازی دی‌اکسیدکیرن از جریان‌های گازی، پتانسیل بالایی نشان داده‌اند. استفاده از انرژی پایین، اندازه کوچک، نبود جریان‌های اتلافی، سادگی عملیات، سازگاری با محیط زیست و هزینه پایین محققان را به سمت استفاده از این فناوری سوق داده است. در این تحقیق، به بررسی انواع غشاهای متداول در جداسازی دی‌اکسیدکربن از جریان‌های گازی پرداخته شده و در نهایت عملکرد غشاها با استفاده از نمودار ارزیابی می‌شوند. طی این بررسی غشاهای سیلیکایی عملکرد مناسب‌تری نسبت به دیگر غشاهای متداول از خود نشان داده‌اند.

فرناز آسا، نسا رفیعا، علی اکبر بابالو، داود کاه فروشان

دانلود PDF مقاله