چکیده

آلودگی پساب‌های مراکز توزیع فرآورده‌های نفتی یکی از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی در دهه اخیر می‌باشد که باید به رفع آن اقدام نمود. در این پژوهش عملکرد غشاهای مختلف در تصفیه پساب نفتی بررسی شده است و تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند فشار، غلظت و سرعت جریان خوراک بر عملکرد غشاء نانوساختار الیاف توخالی پلی اتر سولفون مورد ارزیابی قرار گرفته است. با افزایش فشار، میزان فشردگی و گرفتگی غشا افزایش و عملکرد غشا کاهش می‌یابد، بنابراین شرایط بهینه عملیاتی برای انجام آزمایشگاه‌ها فشار 1 bar و سرعت جریان بالا و غلظت پایین خوراک می‌باشد. با افزایش اندازه متوسط حفره غشا، شار عبوری از غشا و به همراه آن میزان گرفتگی غشا افزایش می‌یابد.

در این پژوهش از غشاهای پلی اتر سولفون که از پرکاربردترین غشاها در تصفیه پساب‌های نفتی بشمار می‌آیند با قابلیت جداسازی 100 درصدی گازوییل از پساب استفاده گردید، به طوری که غشا M1 درصدی به عنوان غشا مطلوب نتخاب شد.

زینب فلاح‌نژاد، غلامرضا باکری، مصطفی رحیم‌نژاد

 

دانلود PDF مقاله