متخصص

ما در پتروپالا فضایی به وجود آورده ایم که درکنار هم و با استفاده از تجربیات یکدیگر و ترکیب آن‌ها با هم بهترین‌ها را خلق کنیم.

 

ثبت درخواست همکاری نیروی متخصص

  • مشخصات فردی

  • تخصص