حمایت از تقاضاهای ثبت اختراع در معاهده همکاری PCT و us patent، با هدف تجاری‌سازی محصولات تولیدی بر پایۀ فناوری‌های ثبت‌شده است. در همین مسیر، با توجه به پیچیدگی‌های ثبت اختراع خارجی و هزینه‌های بالای آن، این مرکز با استفاده از روش‌هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار می‌رود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده و حمایت از آن‌ها می‌پردازد.

توجه:

با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ارسالی،  این مرکز به‌هیچ‌عنوان در بررسی اختراعات، از دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و پژوهشی و سایر ارگان ها و نهادهایی که ممکن است رقیب بوده و یا ناقض عدم افشا باشند، استفاده نخواهد کرد؛ بدیهی است این امر توسط متخصصانی که صرفاً برای جستجوی نوآوری پتنت به عنوان مرجع شخص ثالث قرارداد عدم افشا بسته و آموزش‌های لازم را دریافت نموده‌اند، انجام می‌شود.

کلیه مراحل اجرایی مشابه مراحل کانون پتنت ایران می باشد جهت اطلاع از شرایط اجرایی به سایت کانون پتنت ایران سر بزنید و درخواست خود را اینجا ثبت کنید.

فرق اساسی این مرکز با کانون پتنت در دو مورد زیر است:

  • کلیه مراحل ثبت پتنت بین المللی میتواند توسط کارشناسان این مرکز انجام پذیر.
  • مرحله جذب حمایت حتی قبل از ثبت پتنت داخلی و جهت ثبت پتنت مستقیم بین المللی نیز پرداخت می گردد.

فرم ثبت درخواست دریافت گرنت

  • شامل: حوزه، تعداد و معرفی مخترعین، شرح جامع محصول یا خدمت، نمونه مشابه داخلی یا خارجی دارد یا خیر
  • شامل: روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، تاییدیه ها، اساس نامه و آخرین آگهی تغییرات