مقالات علمی

ثبت اختراعات حوزه فرايندهای گوگردزدايی از هيدروكربن ها

By |2020-11-19T11:55:49+03:30پنج‌شنبه, 19th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده حضور ترکیبات گوگردی در سیالات هیدروکربنی و محصولات آن مشکلات متعددی نظیر خوردگی، مسمومیت کاتالیزورهای کارخانجات دریافت کننده محصولات گاز و مایع، مشکلات زیست‌محیطی، کاهش ارزش حرارتی و کاهش قیمت به وجود می‌آورند. با توجه به تحقیقات گسترده به منظور دستیابی به روش‌ها و فناوری‌های حذف یا کاهش این آلاینده‌ها تا حد مطلوب

روش جديد براي شيرين سازي گاز طبيعي با ادغام روش بیولوژیکی

By |2020-11-18T16:13:12+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده  اساس روش جدید ارائه شده بر مبنای فرایند Seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است ، با این تفاوت که به جای مرحله هوا دهی ، از یک راکتور بافلدار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود . برای تهیه ميکروارگانيسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفيه فاضلاب

مطالعه تجربی تصفیه پساب ‌نفتی با استفاده از غشاء نانوساختار پلی‌اترسولفون

By |2020-11-18T15:46:53+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده آلودگی پساب‌های مراکز توزیع فرآورده‌های نفتی یکی از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی در دهه اخیر می‌باشد که باید به رفع آن اقدام نمود. در این پژوهش عملکرد غشاهای مختلف در تصفیه پساب نفتی بررسی شده است و تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند فشار، غلظت و سرعت جریان خوراک بر عملکرد غشاء نانوساختار الیاف توخالی پلی اتر

مروری بر فرایند گوگردزدایی هیدروژنی با استفاده از کاتالیزور‌های کبالت و مولیبدن بر پایه آلومینا

By |2020-11-18T15:42:53+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده کاتالیزورهای تجاری گوگردزدایی هیدروژنی، از آلومینا به عنوان پایه و سولفیدهای مولیبدن به عنوان جزء فعال و کبالت (نیکل) به عنوان پیش برنده تشکیل می‌شوند. خواص فیزیکی پایه (مساحت سطح، حجم و قطر حفرات)، برهم‌کنش فلز پایه و قدرت اسیدی پایه از عوامل موثر روی کارایی کاتالیزوزند. پایه‌هایی با حفرات بزرگ‌تر در گوگردزدایی

مروری بر عملکرد انواع فرآیندهای غشایی به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از جریان های گازی

By |2020-11-18T15:38:30+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده اخیرا افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌های حاصل از احتراق سوخت‌های فسیلی تبدیل به مشکلات زیست محیطی در جهان شده است. طبق آمارهای موجود، حدود سه چهارم افزایش دی‌اکسید کربن به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی است. لذا جلوگیری از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به ویژه گاز دی‌اکسیدکرین، به دغدغه‌ای مهم در صنایع مبدل

بررسي خوردگي در برج احیا آمین پالایشگاه دوم پارس جنوبي

By |2020-11-18T15:22:40+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چكیده پدیده مخرب خوردگي به عنوان یكي از معضلات مهم در واحدهای شيرین سازی پالایشگاههای گاز كشور شناخته شده است كه اغلب، در برج احياء آمين و نواحي تشكيل ميعان فازهاي بخار غنی از دی اكسيدكربن رخ ميدهد. یكي از مهمترین علل فرایندي این معضل، كاهش دماي آمين ورودی به پایينتر از دمای بازه

بررسی اقتصادی و بهینه سازی اثر دمای آمین غنی ورودی به برج احیا بر عملکرد واحد

By |2020-11-18T13:49:56+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده یکی از فرآیندهای متداول در شیرین‌سازی گاز استفاده از حلال آمین در جداسازی گازهای اسیدی است. این فرآیند به دلیل لزوم استفاده مجدد از حلال غنی شده و تبدیل آن به حلال سبک نیازمند صرف انرژی برای گرمایش و جداسازی گازهای اسیدی و سرمایش به منظور استفاده دوباره در برج جذب است. سهم

بررسی واحد شیرین سازی گاز ترش و روش های جدید بیولوژیکی حذف h2s

By |2020-11-18T13:52:46+03:30چهارشنبه, 18th نوامبر 2020|مقالات علمی|

چکیده فرایند حذف گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی که شیرینسازی گاز نامیـده مـی‌شـود در حـال حاضـر بـا استفاده از محلول‌های آمین انجام می‌گیرد که این فرایند بـرای رسـیدن بـه بـازدهي مطلـوب داراي هزینـه، انرژي مورد نیاز و میزان آلودگی بالایی است. بخش هزینه و انرژی در این فرآینـد مربـوط بـه تولیـد حـرارت لازم در

کلیه ی روش های شیرین سازی گاز ترش در صنعت گاز

By |2020-11-16T16:14:12+03:30شنبه, 14th نوامبر 2020|مقالات علمی|

گاز در حقيقت جدا كردن موادي نظير هيدروژن سولفوره و گاز كربنيك از گـاز طبيعـي و يـا گاز مايع ميباشد. بيش از 70 %تأسيسات فرآورش گازها داراي تأسيسات شيرين سازي گاز ميباشـند. همانطور كه اشاره شـد، معمـوالً گازهـاي طبيعـي تـرش هـم داراي هيـدروژن سولفوره و هم محتوي گاز كربنيك ميباشند. كربونيل سـولفايد، كـربن دي سـولفايد،

Go to Top