چکیده

گاز طبیعی اغلب دارای ناخالصی‌هایی نظیر دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن می‌باشد که به این گازها، گاز اسیدی یا گاز ترش می‌گویند که بسیار سمی می‌باشد و به نوبه خود باعث خوردگی لوله‌ها و دستگاه‌ها می‌شود. از این رو قبل از استفاده از گاز طبیعی باید آن را تصفیه کرد یعنی باید ناخالصی‌های آن نظیر دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن و دیگر ترکیبات اسیدی را گاز جدا و به اصطلاح شیرین کرد. از این رو حذف گازهای اسیدی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از هدایت بسیار بالایی برخوردار است. این گازها معمولا به وسیله برخی از حلال‌های فیزیکی یا شیمیایی در برج‌های جذب، جذب می‌شوند. آلکانول آمین‌های آبی مانند MEA، DEA، MDEA و DGA از حلال‌های مرسوم در این فرآیند می‌باشد که در شیرین‌سازی گاز طبیعی حائز اهمیت است. در این مقاله حلالیت و بار مولی   و   در حلال‌های MDEA، DEA و همچنین ترکیب آنها در دما و فشار برج جذب پالایشگاه اندازه گیری شده است و سپس برج جذب پالایشگاه با استفاده از نرم‌افزار HYSYS با دقت بالایی شبیه سازی شده و نتایج آن جهت انتخاب حلال با یکدیگر و نیز با داده‌های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است.

سجاد کشاورز، حسن تیزپا، حسین عبدالهی

دانلود PDF مقاله