مراحل شیرین سازی گاز ترش

By |2021-08-03T16:02:58+04:30چهارشنبه, 11th نوامبر 2020|بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست|

ظروف تفكيك تحت فشار براي هر چاه يك مخزن افقي تحت فشار بنام جدا كننده سرچاه (wellhead gas separator ) نصب شده و مرحله اول جداسازي گاز از مايعات در اين مخازن انجام ميگردد.و سپس گاز اين مخازن توسط خط لوله   (۴۸in) به پالايشگاه وارد مي شود. واحد شيرين سازي اغلب گازهاي طبيعي كه از