فرآیند سيستم سرمايش و تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعی(سيكل تبريد)

By |2021-12-16T23:52:47+03:30پنج‌شنبه, 9th دسامبر 2021|سيستم سرمايش و تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعی(سيكل تبريد)|

سيستم سرمايش و تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعی(سيكل تبريد) تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعي فرايندي در جهت كاهش ميزان آب و هيدروكربورهاي سنگين و در راستاي انتقال مناسب گاز طبيعي بدون يخ زدگي و افت فشار نامناسب در طي خطوط لوله مورد توجه ميباشد. بطور مثال در صورتيكه ميزان بخار آب موجود در گاز طبيعي