پتروپالاتوس

Intro

آریان اشتری

کارشناس هوش مصنوعی

برنامه نویس تحت وب پایتون.

هوش مصنوعی با پایتون.

یادگیری ماشین 

یادگیری عمیق