پتروپالاتوس

شرکت پترو پالاتوس در سال ۱۳۹۱ جهت تامین تجهیزات مورد نیاز نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه در شهر تهران ثبت گردید. بعد از تشکیل تیم تحقیق و توسعه در قسمت پایین دستی وزارت نفت این شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به ثبت اختراع نانو فیلتر شیرین ساز گاز ترش گردید و در سال ۱۳۹۸ دانش بنیان شد. این اختراع در پایلوت آزمایشگاهی انجام شد و در پتروشیمی ماهشهر تست گردید. این شرکت در حال پیاده سازی و انجام تستهای مورد نیاز در پایلوت نیمه صنعتی میباشد.

logo