پتروپالاتوس

رضا نوذری
رضا نوذری

متخصص پردازش تصویر

محمد امین قربانی
محمد امین قربانی

طراح سایت

کسری احمدی
کسری احمدی

کارشناس هوش تجاری و پایگاه داده

مهندس مهران شاه محمدی
مهندس مهران شاه محمدی

برنامه نویس ارشد بینایی ماشین

آرمان اسماعیلی
آرمان اسماعیلی

کارآموز طراح سایت

نرگس سمندری
نرگس سمندری

کارآموز

یگانه بابایی
یگانه بابایی

کارآموز

لیلا رضایی
لیلا رضایی

کارآموز

ایجاد حساب کاربری