پتروپالاتوس

سید حسین سیدی
سید حسین سیدی

متخصص هوش مصنوعی

مونا ریحانی
مونا ریحانی

کارشناس بینایی ماشین و رباتیکز

آریان اشتری
آریان اشتری

متخصص بیو انفورماتیک

کسری احمدی
کسری احمدی

کارشناس هوش تجاری و پایگاه داده

زینب کربلایی مهدی
زینب کربلایی مهدی

کارآموز هوش مصنوعی

امید بهزاد
امید بهزاد

کارشناس هوش مصنوعی

مهندس عرفان فرجی
مهندس عرفان فرجی

متخصص بینایی ماشین و طراح سایت

خانم مهسا دادخواه
خانم مهسا دادخواه

کارشناس پردازش زبان طبیعی

ایجاد حساب کاربری