مهندس فرزانه قاسمی
مهندس فرزانه قاسمی

مدیریت تیم هوش مصنوعی

خانم صبا شاهرخ
خانم صبا شاهرخ

متخصص پردازش زبان طبیعی

رضا نوذری
رضا نوذری

متخصص پردازش تصویر

مونا ریحانی
مونا ریحانی

کارشناس بینایی ماشین و رباتیکز

محمد پویا الله یاری
محمد پویا الله یاری

کارآموز

لیلا رضایی
لیلا رضایی

کارآموز

سید حسین سیدی
سید حسین سیدی

متخصص هوش مصنوعی

مهندس مهران شاه محمدی
مهندس مهران شاه محمدی

برنامه نویس ارشد بینایی ماشین

آرمان اسماعیلی
آرمان اسماعیلی

طراح سایت

یگانه بابایی
یگانه بابایی

کارآموز

کسری احمدی
کسری احمدی

کارشناس هوش تجاری و پایگاه داده

مهندس عرفان فرجی
مهندس عرفان فرجی

متخصص بینایی ماشین و طراح سایت

خانم مهسا دادخواه
خانم مهسا دادخواه

کارشناس پردازش زبان طبیعی

عرشیا جعفری
عرشیا جعفری

کارآموز

آریان اشتری
آریان اشتری

متخصص بیو انفورماتیک