پتروپالاتوس

شیوا شعبانی
شیوا شعبانی

عضو تیم کاتالیست

شیرین حیدری
شیرین حیدری

عضو تیم کاتالیست

امین معماریان
امین معماریان

محقق و توسعه درهنده جاذب ها