پتروپالاتوس

Intro

مهندس مهران شاه محمدی

برنامه نویس ارشد بینایی ماشین

متخصص هوش مصنوعی در حوزه پردازش تصویر , شبکه های عصبی عمیق و بینایی ماشین

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر.

پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی.

پژوهشگر در زمینه هوش مصنوعی و به خصوص بینایی کامپیوتر،علاقه مند به یادگیری بیشتر در زمینه هوش مصنوعی.

گذراندن دوره های پردازش تصویر،شبکه های عصبی عمیق و بینایی کامپیوتر.

مهارت ها:

python

pytorch

پردازش تصویر

یادگیری ماشین

بینایی ماشین

شبکه های عصبی عمیق

numpy

Matplotlib

تحقیقات:

حوزه ای که اکنون روی آن در حال تحقیق هستم:

Human action recognition in still images

 

Engineer Mehran Shah mohammadi

Senior machine vision programmer

Artificial intelligence expert in image processing, deep neural networks and machine vision

Master's degree in computer engineering, majoring in computer architecture.


Artificial intelligence researcher.


Researcher in the field of artificial intelligence and especially computer vision, interested in learning more in the field of artificial intelligence.


Taking courses in image processing, deep neural networks and computer vision.


Skills:


python


pytorch


Image Processing


machine learning


machine vision


deep neural networks


numpy


Matplotlib

researches:

Area I am currently researching:


Human action recognition in still images

ایجاد حساب کاربری