پتروپالاتوس

Intro

لیلارضایی

کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار

مسلط به زبان انگلیسی

مهارت ها:

طراحی سایت

python

gava

Microsoft SQL Server

Leila Rezaei

Senior computer software expert


fluent in English


Skills:


Web design


python


Gava


Microsoft SQL Server