پتروپالاتوس

فرآیند سیستم سرمایش (تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی)

تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی فرایندی در جهت کاهش میزان آب و هیدروکربورهای سنگین و در راستای انتقال مناسب گاز طبیعی بدون یخ زدگی و افت فشار نامناسب در طی خطوط لوله مورد توجه میباشد. بطور مثال در صورتیکه میزان بخار آب موجود در گاز طبیعی از حد مجاز بیشتر شود در نقاطی که فشار و دمای گاز افت میکند یخ زدگی در خطوط لوله و ایستگاههای تقلیل فشار قابل پیش بینی .است وجود هیدروکربورهای سنگین همراه با گاز طبیعی نیز خود با تقلیل فشار و دما موجب ماندگاری مایعات گازی در خطوط لوله گشته و منتهی به افزایش افت فشار خط میگردد و همچنین با حمل این مایعات با گاز در نـ نقاط مصرف موجب مشکلاتی چون بدسوزی گاز طبیعی در کوره ها توربین ها و وسایل گرم کننده شده و از طرفی بعنوان خوراک یک واحد شیمیایی ایجاد ترکیبات نامطلوب جانبی می نماید. وجود ترکیبات هیدروکربوری سنگینتر از متان در گاز طبیعی سهولت تشکیل هیدرات یخ زدگی را در دمای بالاتر و فشار پایین تری را نیز موجب خواهد شد. از طرفی جداسازی مایعات گازی از طریق فرآیند سرمایش محصولات مهم سوختی و ترکیبات مناسب جهت خوراک واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی فراهم میسازد.

بدین ترتیب جهت تامین اهداف فوق فرآیند تنظیم نقطه شبنم گاز با توجه به شرایط خاص طراحی و عملیاتی با روشهای مختلف صورت میگیرد روشهایی چون استفاده از مواد جامد جاذب الرطوبه استفاده از مایعات جاذب آب مانند گلایکول و ایجاد برودت یا سرمایش. جزوه حاضر کوششی در جهت شناسایی بهتر سیستم سرمایش در راستای تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی میباشد جهت درک بهتر این سیستم الگوی مورد نظر را از سیستم سرمایش پالایشگاههای گاز کشور کنگان سرخون و پالایشگاه در حال احداث مسجد سلیمان و پارس (جنوبی استفاده شده است.

در این جزوه تلاش بر شناسایی موارد تئوریک و عملی سیکل سرمایش و تجهیزات جانبی آن بوده که در ابتدا موارد پایه ای اشاره شده و ضمن کنکاش در موارد مهم این سیستم، محاسباتی در راستای درک شرایط تئوریک آن مورد توجه بوده است جهــــت راه اندازی یک سیستم سرمایش یک مدل از پالایشگاه شرکت پالایش فجر مود بحث قرار گرفته است و در نهایت در این جزوه ضمن آشنایی با دو مدل از سیستم تبرید جذبی که عمدتاً در

سیستم های تهویه مطبوع مورد نظر میباشد تحلیلی بر مدلهای مختلف سیستم تبرید در جهت تنظیم نقطه شبنم گاز صورت گرفته است.

 

دانلود مطلب

تاریخ
22 فروردین 1399
پروژه
قالب وردپرسی
مشتری
شرکت نیکان
بودجه
500 تومان - 10 میلیون

ایجاد حساب کاربری