پتروپالاتوس

نانو فیلتر شیرن سازی گاز ترش

نحوه دست یابی به دانش فنی

تصفيه گاز در حقيقت جدا كردن موادي نظير هيدروژن سولفوره و گاز كربنيك از گـاز طبيعـي و يـا گاز مايع مي­باشد. بيش از 70% تأسيسات فرآورش گازها داراي تأسيسات شيرين سازي گاز مي­باشـند. همانطور كه اشاره شـد، معمـولاً گازهـاي طبيعـي تـرش هـم داراي هيـدروژن سولفوره و هم محتوي گاز كربنيك مي­باشند. كربونيل سـولفايد، كـربن دي سـولفايد، مركاپتـان­هـا و ساير مشتقات گوگرد نيز ممكن است در گاز طبيعي موجود باشند. تـصفيه گـاز از هيـدروژن سـولفوره و ساير تركيبات گوگردي بايد مشخصات استاندارد گازهاي شيرين براي فروش در بـازار را بـرآورده نماید. جدا نمودن گاز كربنيك از گازهاي طبيعي معمولاً به خاطر افزايش ارزش حرارتي و پـايين آوردن حجـم گاز در سيستم انتقال و برآورده نمودن پاره اي از نيازهاي ويژه براي كارخانجات پتروشـيمي انجـام مـي پذيرد. شایان توجه است که، سولفيد هيدروژن و دي اكـسيد كـربن از اصـلي تـرين گازهـاي اسيدي بوده كه بايد از گاز طبيعي جدا شوند. علت اين جداسازي عبارت است از:

 1. نيازهاي ايمني به علت سميت بالاي H2S
 2. نيازهاي انتقال به علت جلوگيري از خوردگي و تشكيل كريستال
 3. مشخصات مربوط به شبكه توزيع و مصرف گازهاي تجاري

به طور كلي جداسازي گازهاي اسيدي يكي از عمليات مهم صنعتي است كه بر اساس جذب سطحي و انتخابگري حلال مناسب نسبت به گازهاي اسيدي بر اساس تمايل فيزيكي يا شيميايي اسـت. رسـيدن به خلوص بالا و دقيق، از ديگر مزاياي جذب سطحي است.

بطور کلي فرآيندهاي متداول براي شيرين سازي گاز طبيعي به چند دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از:

 

 • فرآيندهاي شيرين سازي در بستر جامد شامل:
 • فرآيند آهن اسفنجي،
 • فرآیند اکسید روی،
 • فرآیند غشایی

 

 • فرآيندهاي شيرين سازي گاز با استفاده از حلالهاي شيميايي شامل:
 • فرآيندهاي آميني (…, MEA, DEA, DGA, DIPA)
 • فرآيندهاي کربناتي (کربنات پتاسيم داغ، کربنات انحصاري)
 • فرآيند ناپيوسته با کمک حلالهاي شيميايي ويژه (…, chemsweet, slurrisweet)

 

 • فرآيندهاي شيرين سازي از طريق جذب فيزيکي گازهاي اسيدي شامل:
 • فرآيند فلور Fluor
 • فرآيند سولفينول Sulfinol
 • فرآيند سلکسول Selexol
 • فرآيند رکتيسول Rectisol

 

 • فرآيندهاي شيرين سازي به روش تبديل مستقيم شامل:
 • فرآيند استرتفورد Stretford
 • فرآيند IFP
 • فرآيندهاي سورفروکس Lo-Cat/ Surferox

 

 • فرآيند جداسازي CO2 به روش تقطير شامل:
 • فرآيند تقطير Ryan- Holmes

 

 • فرآيندهاي تصفيه گازهاي اسيدي و توليد گوگرد شامل:
 • فرآيند سولفرين Sulfreen
 • فرآيند جذب در بستر سرد (CBA)
 • فرآيندهاي SCOT و CLAUS

 

از بین موارد فوق، در کشور ما به منظور شیرین­سازی گاز ترش فقط از راه شیرین­سازی به واسطه حلال­های شیمیایی استفاده می­شود.

سولفید هیدروژن H2S  بسیار سمی و اسیدی است که می­تواند باعث ایجاد خوردگی شود. دی اکسید کربن همانند سولفید هیدروژن در حضور آب، محلول­های اسیدی تشکیل می­دهد و با عنوان گاز اسیدی خوانده می­شود، بنابراین حذف این گاز یکی از مسایل مهم در پالایشگاه­های گازی می­باشد. یکی از بزرگترین کارها در صنعت تصفیه گاز، شیرین کردن گاز ترش استخراج شده از میادین گازی است که برای این کار، گاز H2S و مقداری CO2 و تیوسولفات­ها را که مخلوط با گاز ترش است از آن جدا می­سازند. در پالایشگاه­های تصفیه گاز این کار توسط حلال­های آمین دار صورت می­گیرد که مشکلاتی از قبیل پایین بودن راندمان، طولانی بودن فرآیند، گرانی، احیای کامل آن توسط حرارت و برگشت­پذیری آمین به واحد تصفیه را داراست. از طرفی گاز ترش دارای رطوبت است که آب و هیدروکربن­های اضافی آن را توسط سیلیکاژل در برج­ها نم زدایی می­کنند.

از دیگر مشکلات فرآیند تصفیه گاز، تبدیل H2O  جذب شده به گوگرد جامد است که این ماده از جهت ارزش، قیمت و استفاده در صنعت دارای اهمیت فراوانی است.

با توجه به ذخایر عظیم گازی کشور، از فناوری بالا می­توان به عنوان جایگزین فرآیندهای موجود از قبیل فرآیند کلاوس بهره برد که کاهش هزینه­های سرمایه­گذاری و عملیاتی را به همراه خواهد داشت.

در این طرح از نانو فیلتر با جنس کامپوزیتی znfe2o4 بر بستر سیلیکاژل جهت حذف ترکیبات گوگردی و همچنین نم­زدایی و جدا سازی گوگرد جامد از گاز ترش استفاده شده است. این نانو مواد کامپوزیتی به روش سل­ژل سنتز شده و با شکل ظاهری گرانولی، به روش غوطه وری در ژل روی سیلیکاژل­ها لایه نشانی شده­اند. برای اندازه­گیری جذب H2S و دیگر ترکیبات گوگردی از گاز ترش، از روش پتاسیم متری و یدومتری استفاده شده است. همچنین این فیلتر قابلیت احیاء با انرژی بسیار کم (دمای 50 الی70 درجه سانتی­گراد) را داراست. این در صورتی است که روش­های مورد استفاده در دنیای امروز یا قابل احیا نیستند و مثل آمین­ها انرژی بسیار زیادی صرف احیای آن­ها و بازگشت آن­ها به سیکل می­گردد.

فرمول واکنش­های شیمیایی جهت احیا سازی این نانو فیلتر به شرح ذیل است:

 

واکنش تیوسولفات ها و هیدروژن سولفوره با سطح فیلتر     

Fe2o3+H2S=Fes+S+H2O

Zno + H2S =ZnS + H2O

 

 

واکنش سطح فیلتر پس از احیا شدن توسط گرما

 

 

Fe2So2 + q = Fe2o3 + So2

ZnS + q = Zno + So2

 

 

 

 

از آنجا که از سیلیکاژل به عنوان رطوبت­گیر استفاده می­شود و یکی از مشکلات و معضلات تصفیه­ی گاز نیز رطوبت­گیری می­باشد. بستر این نوع فیلتر از سیلیکا ژل تهیه شده و همچنین نانو اکسیدهای فلزیZno+ Fe2o3  نیز جاذب آب می­باشند، گاز نیز در حین تصفیه و عبور از این فیلتر خود به خود خشک و رطوبت­گیری می­شود.

پس از احیا فیلتر گاز­های So2 و So3 آزاد می­شود که به نوعی آلاینده­ی محیط زیست به شمار می­روند. در روش­های تصفیه­ی گاز امروزی این آلاینده­ها تحت محیط خلا سوزانده می­شود و گوگرد جامد از آن استخراج می­گردد و ته نشین می­شود، زیرا که  از ورود این آلاینده­ها به جو کره زمین جلوگیری شود. اما در این نانو فیلتر از این آلایند­ه­ها در راستای مفید و بهره­وری مناسب نیز بهره برداری می­شود. در این فیلتر طبق فرمول­های شیمیایی (جدول شماره 2 ) آلاینده­های So2 و So3 به چند ماده­ی با ارزش مـثل اسید سولفوریک و گوگرد و اسید سولفورو تبدیل می­شود که این اسیدها در صنایع حفاری دارای اهمیت و ارزش بسیار بالایی می­باشند.

از طرفی دیگر زمانی­که گازهای آلاینده­ی محیط توسط فیلتر جذب و به مواد با ارزش و مورد استفاده بشر تبدیل می­گردد و هیچ­گونه مواد دور ریختنی ندارد به نوعی می­توان گفت فیلتر نیز دوستدار محیط زیست به شمار می­رود.

به دلیل بالا بودن نسبت سطح به حجم نانو ذرات (تقریبا یک میلیارد برابر) سطح تماس گاز با فیلتر نیز بالا می­رود، از طرفی دیگر به دلیل کامپوزیت بودن نوع جنس فیلتر از سه ماده­ی اکسید آهن و اکسید روی و سیلیکاژل که همگی جاذب H2S هستند ، این دو عامل سبب می­شود قدرت تصفیه­ی آن و جذب عامل­های آلاینده را تا حد میزان بسیار بالا افزایش دهد.

با مکانیزه ساختن پالایشگاه و به کارگیری این فیلتر در پالایشگاه­ها می­توان از نیروی کار کمتر همچنین صرف انرژی کمتر و مطابق با آن تولید چند ماده­ی شیمیایی اساسی مورد نیاز کشور بهره برد.

نتایج بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی STM و بررسی طیف و آنالیز EDX

این روش در واقع یک سیستم اضافه شده به SEM است و براي تخمین ترکیب شیمیایی سطح یک نمونه جامد استفاده می­شود. در این روش با استفاده از آنالیز پرتو ایکس بازگشتی از نمونه، به بررسی ترکیب شیمیایی و آنالیز عنصري سطح نمونه پرداخته می­شود. با این روش امکان آنالیز نقطه­اي و سطحی نمونه وجود دارد.

همچنین امکان بدست آوردن اطلاعاتی از ترکیب شیمیایی سطوح پولیش شده، سطوح شکست، پودرها و سطح لایه­هاي نازك وجود دارد؛ به این روش آنالیز EDX یا توزیع انرژي اشعه ایکس نیز می­گویند. به طور کلی این روش آنالیزي قابلیت تعیین عناصر شیمیایی موجود در مواد با عدد اتمی بزرگتر از5  را دارد. آنالیز EDX نقش فاصله­انداز داشته (ترایتونX-100 ) کاملاً خارج شده و محصول کاملاً خالص است و فقط شامل ترکیبات روي، آهن و اکسیژن می­باشد.

بررسی طیف XRDنانو کامپوزیت :

با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس از نمونه­اي که انتظار می­رود Fe2O3- ZnO باشد، طیف XRD گرفته شد و طبق شکل زیر، در طیف قله­هایی در محدوده 10 تا80  درجه (برحسب2Ө) داده است که همگی این­ها با توجه به ساختار مرجع ثبت شده در نرم افزارمربوط به دستگاه ارائه دهنده طیف­هاي XRD  و نیز با کارت استانداد JCPDS No. 82- 1049 مطابقت دارند و ساختار نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی با فاز گاما بر روي الیاف اکسید روي را تأیید می­کند. ( بر اساس تصویر شماره 4 ) شدت پیک ماکزیمم مربوط به صفحه  (311)در زاویه 2θ=35/82 نمایان شده است و دو پیک دیگر مربوط به صفحات 220 و 440 در زوایاي 33.340 و 63.150 دیده می­شوند و با آنچه که در مقالات ذکر شده است، مطابقت دارد.

تاریخ
22 تیر 1399
پروژه
سنتز نانو فیلتر شیرین ساز گاز ترش
مشتری
شرکت پترو پالا توس
بودجه - میلیون ریال
6000
Image

سلام بر پیشرفته ترین قالب وردپرس که تاکنون ساخته شده است

ایجاد وب سایت های خیره کننده و حرفه ای هرگز آسان نبوده است ، امروز با این قالب قادر خواهید بود در کمترین زمان وب سایت های عالی بسازید!

مشاهده مطالعه موردی
امکانات نامحدود
با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید
طراحی کلاس جهانی
با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید
پشتیبانی برتر
با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید
ساخته شده توسط تیم حرفه ای

بازآفرینی شیوه ایجاد وب سایت

منتظر چی هستی؟

ایجاد وب سایت های خیره کننده و حرفه ای هرگز آسان نبوده است ، امروز با این قالب قادر خواهید بود در کمترین زمان وب سایت های عالی بسازید!

خرید قالب