هوش مصنوعی

تیم متخصصان هوش مصنوعی پتروپالاتوس در تمام بخش های زیل فعالیت می نماید

پردازش سیگنال ها
Digital Signal Processing
پردازش زبان طبیعی
Natural Language Processing
بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر
Computer Vision & Image Processing
شبکه های عصبی عمیق
Deep Neural Networks

اعضای تیم هوش مصنوعی

مهندس سید حسین سیدی
مهندس سید حسین سیدی
متخصص هوش مصنوعی

خانم مهندس فرزانه قاسمی
خانم مهندس فرزانه قاسمی
مدیریت تیم هوش مصنوعی
مهندس عرفان فرجی
مهندس عرفان فرجی
کارشناس هوش مصنوعی و طراح سایت

شرکت پترو پالا توس در سال 1391 جهت تامین تجهیزات مورد نیاز نفت ، گاز ، پترو شیمی و پالایشگاه در شهر تهران ثبت گردید.بعد از تشکیل تیم تحقیق و توسعه در قسمت پایین دستی وزارت نفت، این شرکت در سال 1393 موفق به ثبت اختراع در زمینه شیرین سازی گاز ترش گردید و در سال 1398 دانش بنیان شد.

info@petropala.com

02148252540