پتروپالاتوس

محصول دانش بنیان غشای الترافیلتراسیون

کشور
ایران
پروژه
محصول دانش بنیان غشای الترافیلتراسیون
مشتری
پژوهشگاه صنعت نفت
بودجه
سه میلیارد تومان
Image

نمای مختلف مراحل ساخت غشای الترافیلتراسیون

ایجاد وب سایت های خیره کننده و حرفه ای هرگز آسان نبوده است ، امروز با این قالب قادر خواهید بود در کمترین زمان وب سایت های عالی بسازید!

غشای تخت
این غشا دارای MWCO یا حدبرش مولکولی در محدوده 100 الی 150 کیلودالتون می‌باشد. ابعاد حفرات سطحی این غشا در محدوده 20 نانومتر می‌باشد و با این ابعاد و اندازه حفرات سطحی می‌توانند ذرات معلق موجود در آب دریا را جداسازی و آب دریا را برای ورود به سیستمهای غشایی اسمز معموس، پیش تصفیه و آماده سازی کنند. حداکثر فشار عملکردی این غشای تخت 8 بار میباشد. میزان شار جریان عبوری این غشا در محدوده 150 الی 200 LMH/BAR می‌باشد.
محدوده فشار
نیرو محرکه جدا سازی، فشار است لذا فشاری معادل 50 الی 120PSI مورد نیاز است.
سایر غشای الترافیلتراسیون
توانایی جداساز محتویاتی با ابعاد بزرگ نظیر کلوئیدها ، ذرات معلق ، چربی ها، باکتری ها و پروتئین ها را از محلول دارند.با این حال یون های تک ظرفیتی و برخی یون های چند ظرفیتی و ذراتی با وزن ملوکولی کم از این غشا عبور میکنند.بنابراین این غشا ها از لحاظ سایز در رنج یک میکرو متر، توانایی جداسازی در میان غشاهای میکروالترافیلتراسیون و نانو الترافیلتراسیون را دارند.

آشنایی با تیم تحقیق و توسعه این محصول

فیلم معرفی محصول

معرفی غشای الترافیلتراسیون و جزییات داخلی